Kwaliteitsverantwoording van De Familiehoeve

Kwaliteit van zorg

De Familiehoeve hanteert de kapstok vanuit het kwaliteitskaderverpleeghuiszorg. We maken een kwaliteitsplan en houden jaarlijks een moment van terugkijken en bijstellen. Dit vormt het kwaliteitsverslag. Op deze manier stellen we ons open en lerend op, het kan elke dag een beetje beter.

Onze Kwaliteitsverslagen

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en –verslag. In het kwaliteitsverslag verantwoorden we ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit.

Onze inspectierapportages

Onderstaand is het meest recente inspectierapport van de inspectie te downloaden van de Familiehoeve.

Regelementen En Procedures

De zorg is gebonden aan vele procedures en regelgeving. Om zaken zo helder mogelijk te laten verlopen hebben we dan ook alles duidelijk online staan zodat u dit op uw gemak kan nalezen. Zo weet u precies waar u aan toe bent en hoe bepaalde zaken zijn geregeld bij ons.